background
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

7 клас

Дієслово та його форми

Загальна характеристика дієслівних форм

Вид і перехідність дієслів

Способи і часи дієслова. Особа.

Неозначена форма дієслова. Минулий час. Умовний спосіб

Дієвідміни. Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах.

Чергування приголосних в особових формах дієслова

Простий, складний і складений майбутні часи

Наказовий спосіб дієслова

Дієприкметник як форма дієслова

Творення і вживання активних дієприкметників

Творення й правопис пасивних дієприкметників

Безособова дієслівна форма на -но, -то

Творення і вживання дієприслівників

Написання не з дієсловом

Прислівник

Загальна характеристика прислівника

Правопис прислівників, утворених від іменників

Правопис прислівників, утворених від прикметників

Правопис прислівників, утворених від числівників та прислівників

Правопис складних і складених прислівників

Правопис і та и в кінці прислівників

Прийменник

Загальна характеристика прийменників

 Правопис прийменників

 Вживання прийменника по

Сполучник

Загальна характеристика сполучників

Правопис сполучників

Частка

Загальна характеристика часток

 

Правопис часток

Написання НЕ з різними частинами мови

Вигук

Написання вигуків та звуконаслідувальних слів