background
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

7 клас

 7 клас

Середній рівень

 

1. Описати своє улюблене дерево, використовуючи безособові дієслова. (20 балів)

2. Спишіть, розставте необхідні розділові знаки.  Підкресліть головні та другорядні члени речення.

Облетівши землю в кораблі-супутнику я побачив яка прекрасна наша планета. Люди будемо ж берегти і примножувати цю красу, а не руйнувати її ці слова першого у світі космонавта могли б стати епіграфом сучасного мистецтва. (20 балів)

3.         Визначити   рід   поданих   іменників.   Дібрати   до   кожного   зі   слів прикметники, узгоджуючи їх граматичні значення. Словосполучення
записати.

Вугілля, степ, насип, адреса, адрес, полин, біль, путь, суміш, Сибір. (10 балів)

4.         Виділіть морфеми в усіх словах.

Сумно курличучи, пролітати; бігти ревучи; ревучі водоспади; уважно читаючи книгу. (10 балів)

5. Чому в місцевому відмінку в словосполученні в скриньці пишеться
м'який знак, а в словосполученні в хатинці він не потрібен? (10 балів)

6. Відредагувати речення.

 

Машина притормозила біля обочини.

Гурток по вивченню географії у нашій школі.

Повернувшись з командировки батько зустрів нас на пероні.

Він відноситьс   до мене з повагою,

Ці питання мене не касаються.

Екзамен для нас не являється трудністю.

Засідання уже зачинилося. (20 балів)

 

 

 

 

 

Достатній рівень

 

1. Письмово розкрий зміст одного з висловів (обсяг висловлювання – 6-7 речень).

 

Справжнє свято – це лад у душі

Усе життя – це боротьба і пошук

Ранкова пора найдорожча,  вечірня втома найцінніша.

(12 балів)

2. Подані фразеологізми погрупуй за синонімічними рядами та запиши. Визнач значення кожного ряду.

Зразок.  Пройти крізь сито й решето;  пройти вогонь і воду; собаку з’їсти – зазнати випробувань.

 

    Будувати повітряні замки; байдики бити; правити теревені; лежати на боці; гнути всячину; жити в хмарах; розводити балачки; сидіти склавши руки; точити ляси; плескати язиком; ловити жар-птицю; плювати в стелю.

(6 балів)

3. Добери означення до поданих іменників. Утворені словосполучення запиши.

Зразок. Путь – рівна путь.

 

   Шампунь, мозоль, нежить, ступінь, тюль, глазур.

(6 балів)

4. Перепиши речення, передавши числа словами.

 

З 50-х років ХХ ст. до 2001 року столиця України уклала угоди про дружбу та співробітництво із 46 містами світу. У 1997 – 2000 роках підприємства Києва здійснювали зовнішньоторговельні операції з організаціями 166 держав.

(5 балів)

5. Перепиши, іншомовні слова, де це можливо, замінивши українськими відповідниками (словами або словосполученнями).

 

    Давайте, джентльмени, уладнаємо конфлікт. Тим паче, що від постраждалих претензій немає. Які претензії за форс-мажорних обставин? Але звітувати про інцидент  доведеться…

(4 бали)

 

6. Відредагуй подані речення, запиши їх.

 

  1.Він завжди дуже піклувався за дітей. 3. Завдяки дощу я підхопив нежить. 4. Із-за цих обставин командировку довелося відкласти на    тиждень.  5. Для багатьох відома ця мелодія.

(4 бали)

 

Високий рівень

 

1.Склади й запиши розповідь про те, як ти провів (провела) останні канікули. Використай такі прислів’я (обсяг роботи -  до 1 сторінки):

 

Добре діло утіха, коли ділу не поміха.

Сказати легко, та зробити важко.

Хто багато читає, той багато й знає.

Хто що вміє, той те й діє.

                                               (12 балів)

 

2. Із поданих слів вибери та запиши ті, що  можуть характеризувати мовлення.              

 

       Правильне чи вірне;

       змістове чи змістовне;

       професіональне чи професійне;

               ділове чи діловите;

               виразне чи виразне;

               писемне чи письмове.

 

                                                                                                                          (3 бали)

3. З кожної пари  словосполучень випиши фразеологізм, що є правильним. Розкрий його значення.

 

   Кидатися у вічі -   впадати в око; замилювати очі – пускати пил у вічі; затаїти подих – затамувати подих.

                                                                                                                     (3 бали)

4. Перепиши речення. Числа передай словами.

 

  1. Автобус із 856 екскурсантами прибув до столиці. 2. Книга ілюстрована 597 гравюрами.  3. Поле розкинулося на 763 гектарах. 

( 6 балів)

 

5. До поданих іншомовних слів добери українські відповідники. Слова  запиши парами.

 

                 Біографія, інформація, імітація, експеримент, компроміс.                

(5 балів)

Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 7-го класу)

 

1.Напишіть твір (1-1,5 стор.) за поданим початком і кінцівкою. Доберіть до нього заголовок.

Вона була дуже веселою краплиною води. Вона пливла Дніпром з мільйонами своїх сестричок до Чорного моря.

..................................................................................................................

Як це приємно, коли завдяки тобі сяють і радіють! Ні, вона таки часто була щасливою! (За О. Іваненко).

12             балів

 

2. З кожним із поданих у парах слів складіть і запишіть словосполучення.

ØМузичний, музикальний.              

ØАроматичний, ароматний.

Ø Письмовий, писемний.

ØДружний, дружній.                        

ØЧисленний, чисельний.

                                                                                                            10 балів

 

3.Запишіть слова відповідно до орфографічних норм.

Одним/одна, з…агітувати, арф…яр, двох…ярусний, пр…зирство, жовто/гарячий, пів/Ялти, огнен…ий, лебедин…ий, різ…б…яр, пас…я, л…ється, розкіш…ю, бов…аніти, попад…я, суд…ів, зап…яс…ний, мар…во, пряд…во, вул….чка, студен…ство, (П,п)івден…е (П,п)оліс…я, (А,а)хіл…есова п…ята, сонце/поклонник.

                                                                                                                        6 балів

 

4. Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть члени речення. Виконайте розбір виділеного слова як частини мови.

 В(и,е)сільний одяг яблуня вдягла, (не)доч(и,е)калась навіть до неділі (М. Боровко).

6 балів

     

5 . Письмово поясніть значення фразеологізмів. 

         Топтати ряст –                                                        Пустити з торбами –

         Ні сіло ні впало –                                                    Ні на йоту –

         Стріляний птах -                                                                                                            

5 балів

      

Загальна кількість балів - 39

 

Бажаємо успіхів!!!

І етап

Українська мова

1. Утворіть від поданих дієслів доконаного виду дієслова недоконаного виду за допомогою відповідних суфіксів. Виділіть суфікси в утворених дієсловах.

Відкотити –

Видужати –

Підбити –

Застерегти –

2 бали

 

 2. Позначте два рядки, у яких всі слова пишуться окремо:

- знав/же, авже/ж, навряд/чи, як/от;

- ну/й, тільки/що, все/ж/таки, сказав/би;

- як/небудь, що/разу, таки/знав, давай/но;

- отакий/то, аби/куди, немиов/би, саме/тому;

- таки/сказав, прийшов/же,чи/не, що/то/за.

3 бали

 

3. Знайдіть помилки. Поясніть їх правопис.

Більш краще, найбільш красивіше, якнайтихо, щонайблизько, більш вибагливий, найменш складніше.

3 бали

 

4. Складіть і запишіть невеликий текст, використавши дієприслівниковий зворот для зв’язку речень.

2 бали

 

5. Складіть два речення зі словом вище так, щоб у першому реченні воно було прислівником, а у другому – прикметником.

2.бали

 

6. Позначте рядок у якому всі сполусники пишуться разом:

- немовби/то, за/те, не/наче, чк/би;

- ніби/то, через те/що, як/би, не/мов;

- немов/би, тому/що, за/те, коли/б;

- про/те, а/би, начеб/то, для того/щоб.

3 бали

 

7. Складіть діалог, використавши частки, вигуки.

3 бали

 

8. Твір – мініатюра «Поетичне кредо митця( за творчістю Т.Г.Шевченка)»

 

ІІ варіант   

Українська мова (27 балів )

44бали

І. Написати твір на одну із запропонованих тем. (12 балів)

1. Бути справжнім українцем – то велика честь.

2. І словом, і чином будь Україні сином.

3. Мовивши слово, будь йому паном.

 

 

ІІ. Записати правильно слова, словосполучення. (3 бали)

Го...андія, суспільно\корисний, Софі...ський собор, у\сто\крат, свяще..ик, (Ш,ш)евченківська премія, (Ш,ш)евченківський стиль, ч...пси, івано\франківець, (І,і)нтернет, (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях (сузір’я), пів\озера.

 

 

ІІІ. Відредагувати словосполучення. ( 4 бали )

Самий кращий учень, річний транспорт, спокійної ночі, лишній квиток, закрити форточку, боятися тараканів, наша солодкоїжка, сісти за руль.

 

 

ІУ. Визначити синтаксичну функцію інфінітивів. ( 4 бали )

1. Лиш боротись – значить жить.

2. Бажання жити заставило його зібрати останні сили й випливти.

У. Виписати з речень фразеологізми, пояснити їх значення.( 4 бали )

1. Наші доморослі Платони з Ньютонами високо літали, та низько, дуже низько сіли (С.Єфремов)

2. Завжди носити маску, завжди себе наказувати – та хіба ж то мислиме? (Г.Хоткевич)

3. Тепер вірю, що буде в нас школа, хоч і тяжкий ваш хліб. ( М.Стельмах)

 

 

 

Українська література ( 17 балів )

 

І. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях (Усього  – 7 балів )

1.      Який жанр пісенної народної творчості називають «перлами розсипаного намиста»? ( 1 бал )

 

2.      Де, коли і за яких умов Т. Шевченко написав “Заповіт”? (1 бал )

 

3.      Розкрити значення терміна “художній паралелізм». Навести приклад. (2 бали )

 

4.      Встановити відповідність між назвою пісні та її різновидом (1бал )

1. «Гей зі Львова до Мукачева»

козацька

2. «Над річкою бережком»

стрілецька

3. «Стоїть явір над водою»

чумацька

4. “Засвіт встали козаченьки”

 

5. “Ой у степу криниченька»

 

 

5.      Що було зображено на копному знамені тухольців ? Розкрийте значення цього символу. (2 бали )

 

 

ІІ.  За допомогою яких художніх засобів автор порівнює хмарки і думки? (3 бали )

 Яка головна думка поезії? (3 бали )

                                                      Хмарки

Линуть,                                         Тонуть,

Тонуть,                                          Вянуть

Хмарки літні.                                Думи чорні,

Хмарки радісні, блакитні,            Мов картини ілюзорні

Розпливаючись в повітрі,             Розпливаються і тліють,

Наче фарби на палітрі,                  В сяйві сонячнім блідніють

Сяйвом-золотом оточені.              Разом з хмароньками літніми

Линуть,                                             Тануть,

Плинуть,                                            Вянуть,                                           

Поки згинуть                                     Поки стануть

Позолочені.                                        Непомітними…( Грицько Чупринка )

 

 

ІІІ. Вибрати правильну відповідь .( Усього – 4 бали )

1.      Коломийковий вірш складається з:

а) 2 рядків б) 4 рядків в) 6 рядків г) 8 рядків ґ) 12 рядків ( 0,5 бала )

 

 Рядок коломийки має :

а) 10 складів б) 12 складів в ) 14 складів г ) 8 складів  (0,5 бала )

 

2. Яка стилістична фігура яскраво виражена в рядках? (1 бал )

Гуде вітер вельми в полі,

Реве, ліс ламає;

Плаче козак молоденький,

Долю проклинає.

а ) паралелізм б ) кільце в ) антитеза

 

3. Які слова використовують для відтворення історичного колориту минулих епох?

Наведіть приклади. ( 2 бали )

 

ІІ етап

Українська мова            20б.

І. Розгорніть подану цитату в роздум.

«Якщо пошукаєш у книгах мудрості уважно, то знайдеш велику користь для душі своєї». («Повість минулих літ») (12б.)

 

ІІ. Запитання і завдання: відповідайте і виконуйте, дотримуючись  чіткості й лаконічності у висловлюваннях. (8б.)

1.      Утворіть словосполучення, замінюючи іменники прикметниками.

(Софія) собор, (Софіївка) парк, (Ніцца) кінофестиваль, (Золотоноша) школа, (Свірж) замок, Лейпциг (університет), (Калуш) завод, Нью-Йорк (хмарочос).

 

2.      Розподіліть слова на 3 групи.

Архаїчна лексика:

Історична:

Діалектна:

Свічадо, сотник, чугайстер, зигзиця, плай, князь, піїт, вуйко, орда.

                                             

3.      Укажіть слова, які пишуться через дефіс:

1)     Пів/Європи, 2)пів/євро, 3)Євро/парламент, 4) пів/на/десяту, 5)пів/чайної ложки, 6)максі/мода, 7)радіо/активний, 8)віце/прем’єр.

 

4.      Які слова утворено префіксально-суфіксальним способом?

1)Узгір’я, 2) безмежний, 3) праслов’янський, 4) по-українському, 5) набережна,

6) сузір’я.

 

5.      Розкрийте значення фразеологізмів:

А) сім мішків гречаної вовни

Б) сім п’ятниць на тиждень

В) як сім галок.

 

6.      Які якісні прикметники не мають ступенів порівняння?

 

7.      Яку синтаксичну функцію виконує інфінітив у реченнях?

А) Не треба правду говорить цвітасто.

Б) Його вчили говорити правду.

В) Уміння говорити правду – риса шляхетної людини.

 

8.      Визначте спосіб дієслова дати у поданому реченні.

На добрий камінь що не дай, то змеле (Н. тв.)

Література  16б.

 

І. Дайте коротку відповідь. (7б.)

1.      Хто про що сказав?

«… ніби розсипане намисто з перлів, що перекочуються з місця на місце й мерехтять, приваблюючи своїм блиском». (1б.)

2.      У чому полягає своєрідність будови коломийок? Проілюструйте прикладом. (1б.)

3.      Який художній засіб яскраво виражений у рядках? (1б.)

Стоїть явір над водою, в воду похилився.

На козака пригодонька – козак зажурився.

4.      Яку церемонію щороку проводив Захар Беркут перед початком копних зборів? Розкрийте її символічний зміст. (1б.)

5.      Назвіть:

А) види мистецтва (1б.)

Б) функції мистецтва (1б.)

6.      Іван Франко мав близько ста псевдонімів та криптонімів. Назвіть деякі з них (не менше 4). (1б.)

 

ІІ. Установіть відповідність. (3б.)

1.       

А)

«Беркути додержують слова навіть ворогові й зрадникові»

1

Мирослава

Б)

«Усе ж таки життя краще, ніж смерть!»

2

Максим Беркут

В)

«Хвиля його смерті буде й моєю смертю»

3

Захар Беркут

Г)

«Раз мати родила, раз і гинути прийдеться»

4

Бурунда-бегадир

 

 

5

Тугар Вовк

2.       

А)

«Ой на горі да женці жнуть»

1

Бурлацька

Б)

«Ой у степу криниченька»

2

Наймитська

В)

«Да йшов козак з Дону»

3

Стрілецька

Г)

«Ой матінко-зірко»

4

Козацька

 

 

5

Чумацька

3.      Із коломийок

А)

Файка

1

Стержень люльки

Б)

Ворок

2

Хвалько

В)

Величайко

3

Мотузка

Г)

Цибух

4

Люлька

 

 

5

Мішок

 

ІІІ. До 100-річчя Б.-І. Антонича.

Зробіть ідейно-художній аналіз вірша. (6б.)

Півень

Зоря майнула, мов стріла,
неначе іскра, пісня згасла,
і тільки з мокрого зела
роса краплинами сплила,
мов слово, чиста й ясна.

Вже обріїв зігнувся рівень

у круглу смугу обруча,

і ніч почала вже кінчатись,

неначе ватра, догоряти.

Ось ранок синім возом їде

і сонця сніп в село везе.

Крильми шумить червоний півень —

співучий з міді

серп.

 

                                                                  ІІ етап

 

Українська мова.  7 клас

1. Напишіть твір

3.Відредагуйте слова та словосполучення: любимий письменник, заключні заняття, не дивлячись на погоду, два зошита, шестидесятирічний.                                                                        5 б.

 

4. Поясніть значення р-мініатюру з елементами опису на тему: «Складу букет улюбленій людині» ( до 70 слів).                                      12 б.

2. Запишіть слова правильно: будьщобудь, всьогонавсього, заодно, разпораз, увісні.                                                                              5 б.

слів: віртуальний, бурштиновий, антропологія, амулет, екслібрис.                                                                            5 б.

 

5. Провідміняйте прізвища: Швець, Гринчишин ( чол. р)            2 б.           

 

                                      Українська література. 7 клас

1. Напишіть твір на тему «Народна пісня в житті українців»   (100-120слів)                                                                                      12 б.

 2. Дайте письмові відповіді на питання:

А)Напишіть визначення коломийки.                                                 2.б.

Б) Складіть власну коломийку про книгу чи про школу.                5 б.

В) Назвіть складові сюжету.                                                                2 б.

Г) Поясніть складові сюжету на прикладі твору І.Я.Франка «Захар Беркут».                                                                                                 6 б.

Д) Які роки, за рішенням ЮНЕСКО, були оголошені роками пам’яті І.Франка.                                                                                                2 б.

Е) Кому належать ці слова і з якого твору:                                        2 б.

 

«Батьки і браття! Нинішня наша побіда – велике діло. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тілько! Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою, дружністю».