background
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

8 клас

Середній рівень

 

 1. У формі роздуму поясни, як ти розумієш один з таких висловів (обсяг роботи -  до 1 сторінки):

Що значить бути цікавою людиною.

Як стати людиною, корисною батьківщині.

Чи варто сьогодні читати казки.

 (12 балів)

 

2. З’єднай слова так, щоб утворилися  фразеологізми. Запиши їх. Поясни, що об’єднує  ці  фразеологізми (письмово).

 

А маслинова

Б обітована

В неопалима

Г каїнова

1 земля

2 печать

3 купина

4 гілка

                                                                                                                                          (4 бали)

3. Перепиши, на місці крапок уписуючи, де потрібно, літеру.

 

Одіс..ей, одіс..ея, камін..ий, вогнен..ий, вогнян..ий, промовлен..ий,  широчен..ий,  невблаган..ий,  довгождан..ий,  самовпевнен..ий,  гол..івудець, буд..ист.

 

(3 бали).

 

4. Поясни лексичне значення поданих слів.

 

Робочий, робітничий; тривати, продовжуватися.

                                                                                                                           (4 бали)

 

5. Відредагуй подані речення й запиши їх.

           

Достатній рівень

 

1. Скласти твір "Нема на світі України, немає другого Дніпра". (20 балів)

2. Виправте помилки і запишіть правильно.

Дякувати водія, в одинадцять годин, у ліс за грибами, вибачити товариша, хворіти грипом, по законах природи, приймати участь, по власному бажанню, підручник по літературі. (20 балів)

 

3.  Скласти речення, використавши як підмети подані словосполучення.

Ніхто з нас, чимало хорошого, хтось незнайомий, кілька випадків, ділити радість. (20 балів)

4. Розкрити дужки. З поданими словами скласти три речення.

(Ні)чий, (будь)чому, (будь) у чому, (ні) на чому, (де)кого, кимо(сь), (казна) що, (де)ким, (ні)який, (хтозна) з чиїх, (який) небудь, (ні)хто, (аби)що. (10 балів)

5. Вставте, де потрібно, пропущені букви і над кожним словом напишіть, яка це частина мови.

Вступ до ораторс...кої промови є те саме, що для тіла люд...с...кого голова. Вступ є найпомітні...ш...ю й найвідчутні...ш..ю частиною: його слухают... з біл...шою увагою, він або пр...в...ртає, або відволікає увагу слухачів. (10 балів)

 

6. Скласти гумористичне оповідання "Хочете вірте, а хочете ні ". (20 балів)

 

Високий  рівень

 

1. Письмово прокоментуй один з висловів (обсяг висловлювання – 8-10 речень)

 

Любов до батьківщини починається з любові до родини.

Яка складна ця заповідь проста: «Не оскверняй неправдою вуста!»

Вдячність – найкраща квітка душі.

(12 балів)

2. Склади й запиши три речення про те, як ти дістався сьогодні до місця проведення конкурсу. Використай  п’ять синонімів-дієслів та три антонімічні пари (антоніми -  будь-які частини мови).

(6 балів)

3. Поясни лексичне значення поданих слів.

 

      Вважати – рахувати.  Підписувати – передплачувати.

(4 бали)

4. Утвори прикметники від поданих  іменників, запиши їх.

 

      Козак, казах, француз, Запорожжя, турист, Прага, чех.

(6 балів)

5. Перепиши,  уписуючи замість крапок пропущені літери та розставляючи пропущені розділові знаки.

 

    Не пл..ви за течією. Вироб..вш.. тв..рді ор..єнтири що таке добро і що зло в..ростай у їхн..ому магн..тному полі аби все в тобі скр..сталізувалося. Так Вернадський п..сав згадуюч.. г..ологічні структури.  Ід..ал людських стосунків такий добро і справ..дливість чесність і любов (В.Стус.)

(4 бали)

6. Відредагуй подані речення, запиши їх.

 

   1. На нараду послали зоотехніка, два агронома й одну автомашину. 2. Це фільм про бідну дівчину, яка, пройшовши через любов та інші нелюдські випробування, знайшла вірний шлях у житті. 3. Не балують споживачів і блюдами з борошна, а саме пиріжками з сиром, повидлом, варениками, салатами.

(4 бали)

Завдання

ІІІ (обласного) етапу

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика

2015/2016 навчальний рік

(для учнів 8-го класу)

 

1. Складіть за поданим уривком прозовий текст (1,5-2 стор.). Доберіть заголовок.

Я спитавсь колись у батька:

 - Ви скажіть мені, на щирість,

   Що найдужче ранить серце?...

   І почув:

- Несправедливість.

                                М.Нагнибіда

12 балів

 

2. Запишіть подані іменники в три колонки за групами (тверда, мяка та мішана), поставивши їх у формі родового відмінка однини.

Комір, комар, звір, друкар, футляр, скляр, бондар, кобзар, вир, Ігор, столяр, вівчар, пухир, хабар, інвентар, пісняр, цар, тесляр, панцир, газетяр.

5         балів

 

3.Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Виконайте його синтаксичний розбір. Визначте частину мови кожного слова.

А Кузька обнишпорив усі кущі довкола шукаючи Однокрила і не знайшовши мабуть подався у своє кубло.

8        балів

 

4. Запишіть подані слова відповідно до правописних норм.

Будь/що/будь, з/діда/прадіда, до/тепер, до/побачення, пів/яхти, пів/острів, пів/Ковалівки, по/батьківськи, на/гора, в/цілому, дарма/що, день/другий, кінець/кінцем, аби/куди, якось/то, Австро/Угорщина, зроду/віку, авто/мото/гурток, ані/телень, батько/мати, на/жаль, без/іменний, без/відома, без/перестанку, (Б,б)біловезька (П,п)уща, (З,з)олотоверхий, бо(в,вв)ан, браві(с,сс.)имо,  бр…н…чати, (Б,б)удинок   (У,у)чителя, будь/де, вар…во, вело/трек.                                                                                                                     

8        балів

 

5. Доберіть до кожного з поданих фразеологізмів слово-синонім або синонімічне словосполучення.

Ні риба ні м’ясо, в пух і прах, кров з молоком, ахіллесова п’ята, сізíфова праця, як сніг на голову, брати ноги на плечі, з комарів носок, правити теревені, робити з мухи слона, крокодилячі сльози, набрати в рот води.6        балів

І етап

І варіант

 

Українська мова

 

1.  Побудувати та записати діалог (8-10 реплік), який міг би відбутися між гостем Києва, що з'ясовує у перехожого, як дістатися від залізничного вокзалу (автовокзалу, аеропорту) до Майдану незалежності. Ввести стислий опис місцевості.

 

2.            Відредагувати речення з однорідними членами і виправити мовний «суржик».

 

•         Мені подарили скромне золоте кольцо і й оригінальний, жовтий зонтик.

•         Мені срочно треба купити утюг, щоб погладити білизну, і брюки, і різні предмети.

•         Доктор визначив такі симптоми: у хворого жалоби на сильний біль в жолудку, тошнота, слабкість.

•         В гостинній, калідорі, і у спальні, та у кухні - всюди на стінах обої.

 

3.  Утворити кличний відмінок від поданих слів.

Киянин, сусід, юнак, товариш полковник, Володимир, добродійка, небога, Марічка, любов, велетень, друг, пані Ірина.

 

4.  Розставити розділові знаки, зробити синтаксичний розбір, надписати над

кожним словом частину мови.

Вихованка господаря Текля ясна блондинка з лукавими очима й кирпатим носиком ішла під руку з дочкою Младаповича Веронікою гарненькою шатенкою.

 

Українська література

 

1.  Назвати жанри українських народних пісень.

 

2.            Літописи-це...

 

3.            Яку будову має жартівлива пісня «Грицю, Грицю до роботи»?

 

4.            Назвати обов'язкові композиційні компоненти байки.

 

5.            Якими талантами був наділений Тарас Шевченко?

ІІ в а р і а н т

 

Українська мова

 

3.  Зробити повний синтаксичний розбір речення. Виділене слово розібрати

як частину мови.

І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом.

 

4.            Утворіть вищий ступінь порівняння прикметників та прислівників. Дорогий, дужий, вузький, низько, високо, красиво.

 

5.            Напишіть, де треба, слова з великої літери.

будинок учених україни, студентська конференція, новий рік, інститут міжнародних відносин, академія мистецтв, товариство надія, спілка письменників, державна нагорода, поділля, організація об'єднаних націй.

 

6.            Напишіть числівники словами. 153-й, 150 000-й, 7275, 4201-й, 27, 173 575-й.

 

7.            Напишіть слова разом, окремо або через дефіс.

Тільки/б, той/таки, а/все/ж/таки, будь/що, але/ж, де/в/кого, ось/де, будь/чийого, ходи/но, де/б/то/не/було, а/ні/ні, казна/з/ким, де/ж/таки, що/хвилини, дарма/що, будь/що/будь, той/таки, ані/мур/мур, ото/ж, звідки/не/будь.

 

Українська література

 

 1.       Написати твір.

•         Мій улюблений літературний герой.

•         Вдячність, (почати таким реченням : «З першої миті життя схиляються над нами обличчя матерів»)

•         Україна дорога і близька моєму серцю.

 

2.  Дати відповіді.

•         На які роди поділяються твори художньої літератури?

•         Які пісні відносяться до соціально-побутових?

•         Що називається літописом?

 

 

ІІ етап

Українська мова.

1.  Напишіть твір-роздум на тему:                                                12 б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

«Не скупись ніколи людям на добро» ( 80-90 слів).

2.Відредагуйте                                                                                    3 б.

Розходження у поглядах, мене не задовольняє, шерстяні носки, тим не меньше, опасіння, кидатися у вічі

3. Утворіть складноскорочені слова. Як вони ще називаються?  4 б.

Організація Обєднаних Націй, Львівський державний університет, вищий навчальний заклад, Сполучені Штати Америки, Верховна Рада, театр юного глядача, запис актів громадянського стану, атомна електростанція, персональна електронно-обчислювальна машина, Харківський тракторний завод, нова економічна політика, науково-технічна революція, персональний компютер.

4. Спишіть. Поставте необхідні розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення.                                         2+5 = 7 б.

Мова  надзвичайно складне явище що постійно розвивається та вдосконалюється як чітко організована відшліфована століттями система.

5. Випишіть іменники у три колонки: вживаються тільки в однині, вживаються тільки в множині, вживаються в однині і множин.  6б.

 Людство, регіон, ножиці, груди, Харків, Суми, молодь, Марія, веселощі, хоробрість, терези, добро, деканат, процес, приватизація, канікули, проміння, Карпати, гори, дітвора, сани, молоко, план, двері, звіт, звітність, давнина, аудиторія, Кордильєри, окуляри.

 

Українська література.

1.  Запишіть розповідь на тему: «Історія створення  однієї з українських народних пісень» ( 110-120 слів).                               12 б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.Запишіть текст однієї з українських  літературних пісень

 ( куплет і приспів). З’ясуйте її художні засоби. Вкажіть автора слів та музики.

                                                                                             2+ 2+2 = 6 б.

3.Назвіть ознаки фольклорних творів (5-6.)                                     3 б.

4.Що оспівано у пісні «Чи не той то хміль».                                    2 б.

5.Назвіть 5 письменників  сучасності, членів Національної  спілки письмеників Полтавщини та їх твори ( 1-2).                                  5 б.

 

Українська мова             20б.

І. Розгорніть подану цитату в роздум.

«Людину і людство створило слово. Ми всі діти слова – від колискової пісні, від зародку цивілізації» (В. Радчук) (12б.)

 

ІІ. Запитання і завдання: відповідайте і виконуйте, додержуючи чіткості й лаконічності у висловлюваннях. (8б.)

1.      Утворіть словосполучення, замінюючи іменники прикметниками.

(Софія) собор, (Софіївка) парк, (Ніцца) кінофестиваль, (Золотоноша) школа, (Свірж) замок, Лейпциг (університет), (Калуш) завод, Нью-Йорк (хмарочос).ї

 

2.      Поясніть різницю у значенні слів мимохідь – мимохіть.

 

3.      Запишіть числівники словами:

Виступили перед 7492 виборцями. Бюлетені роздали 7492 виборцям.

 

4.      Розкрийте значення фразеологізмів і до кожного з них доберіть фразеологізм-синонім.

Брати на решето когось -

Пройти крізь сито й решето –

 

5.      Доберіть українські синоніми – відповідники до слів:

Інтелект, гіпотеза, автономія, генеза, прогрес, оптимальний.

 

6.      Які якісні прикметники не мають ступенів порівняння?

 

7.      Яку синтаксичну функцію виконує інфінітив у реченнях?

А) Не треба правду говорить цвітасто.

Б) Його вчили говорити правду.

В) Уміння говорити правду – риса шляхетної людини.

 

8.      Відредагуйте речення.

А) Ми підготували вітальний адрес на столяревий ювілей.

Б) На майдані біля пам’ятника Т. Шевченка зібралися студенти і львів’яни.

В) Він все ще холостяк.

Г) Ми продали біля сто двадцять п’ять кілограм цукру і двадцять дві літри меду.

 

Література  19б.

І. Дайте коротку відповідь. (10б.)

1. Як називали найвідомішого українського кобзаря Остапа Вересая ? Запишіть не менше 3 перифраз.1б.

 

2. Розкрийте символічне значення сну князя Святослава («Слово о полку Ігоревім») 1б.

 

3. Із якими тваринами автор «Слова …» порівнює таких персонажів:

Бояна, Всеволода, Ярославну, князя Ігоря, Овлура?1б.

 

4.«Слово о полку Ігоревім» у музиці й живописі.2б.

Назвіть найвідоміші музичні твори.

Назвіть художників-ілюстраторів слова.

 

5.      Чим думи відрізняються від історичних пісень? Назвіть не менше 3 відмінностей.1б.

 

6.      Наведіть приклади образу-персонажа, образу-символу, образу-пейзажу.3б.

 

7.      До якого різновиду дум належить «Буря на Чорному морі»?1б.

 

ІІ. Теорія літератури.(3 б.)

1.      Який художній засіб ужито в рядках?

Сонце світиться на небесах –

 Ігор князь в Руській землі.

 

2.      Назвіть стилістичний засіб.

Се ж то нас, браття, не сильна морська хвиля затопляє –

Се то отцева молитва і материна

Нас, видимо, карає…

 

3.      Який лексичний засіб ужито в думі?

Ой между ними третій, чужий-чужениця,

Бездільний, безрідний і безпомощний потопає…

 

ІІІ. До 100-річчя Б.-І. Антонича.

Зробіть ідейно-художній аналіз вірша. (6б.)

Росте Антонич, і росте трава,
і зеленіють кучеряві вільхи.
Ой, нахилися, нахилися тільки,
почуєш найтайніші з всіх слова.

Дощем квітневим, весно, не тривож!

Хто стовк, мов дзбан скляний, блакитне небо,

хто сипле листя — кусні скла на тебе?

У решето ловити хочеш дощ?

З всіх найдивніша мова гайова:
в рушницю ночі вклав хтось зорі-кулі,
на вільхах місяць розклюють зозулі,
росте Антонич, і росте трава.

 

ІІІ етап

Українська мова                                                                    (38 б.)

І. Виконати завдання, додержуючи чіткості й послідовності.

1. Установити відповідність між словами і синонімічними рядами. (5б)

1)Клейноди 2) аннали 3) пенати 4) терени 5) ремарки.

а. простори, земельні володіння, межі; кордони, територія

б. літописи, хроніки, записи, скрижалі

в. родина, рідна хата, домашнє вогнище

г. коштовності, самоцвіти, реґалії (знаки влади)

ґ. позначки, примітки, зауваги, пояснення

2. У котрому рядку всі словосполучення з омонімами? ( 2б.)

А) літа орел – промайнули літа; випити води – води машину;тонкий гриф скрипки – хижий гриф

Б) дерев’яний стіл – дієтичний стіл; паперовий човник – ткацький човник; чорний хід – чорний ліс

В) Білий сніг – білий світ; малиновий кущ – малиновий прапор; тепла земля – тепла зустріч

3. У якому з уривків, узятих із творів Лесі Українки, вжито фразеологізми? Випишіть їх, розкрийте значення.( 5б.)

 

 


Править хтось малим човенцем,
Стиха весла підіймає,

І здається, що з весельця

Щире золото спадає.

 

 

Дорога довга. Чагарі, долини,

на небі палкому ніде ні хмарини,

ми йдемо, спочинку ні хвилини.

 

 

Та що се ти мені байки плетеш,

На глум здіймаєш чи смієшся в вічі?

Нема ніде нічого, а вона

Якогось дуба смаленого править

Та обіцяє груші на вербі!


4. Яку синтаксичну функцію виконує інфінітив у реченнях? (4б.)

А)Місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море.

 Б) Наказ наступати надійшов із Києва.

В) А дай жити, серцем жити і людей любити.

Г) А слова дружнього за гроші не купити.

5.  Яку функцію у кожному з речень виконує порівняльний зворот ? ( 3б.)

1) На конвертах хат літо клеїть віконця, як марки.

2) І місяць наче наголос над літерами хат.

3) Тихесенько стукає в шибку бентежне, як сон, зітхання

ІІ. 1.  Від поданих іменників утворити прикметники.   (3 б.)

         Біла Церква, Івано-Франківськ, Золотоноша, Збараж, Ніцца, Санкт-Петербург.

2. Укласти короткі словникові статті до поданих слів:  ( 3 б.)

Віншувати

Віншування

Віншувальник

3. Указати неповні речення в поезії Ліни Костенко (4б.)

1.Природа мудра. 2.Все створила мовчки.     7.На буреломах сходять мухоморчики.

3.Росинку поту втерла на брові.                      8.Яскраві приміряють ковпачки.

4.На буреломах сходять мухоморчики.          9.Природа мудра.10.Все створила мовчки.

5.Дерева мертві.6. А вони живі.                       11. Лишила нам патент на балачки.

ІІІ. Дати ґрунтовну відповідь. (4б.)

1.Чому в поданому реченні виділені слова відрізняються написанням?  2б.

Несказане лишилось несказанним

2. Коли не/зважаючи пишемо разом, а коли окремо? 2б.

ІУ. Виправити помилки у вживанні прийменників. (5б.)

Заходи по відзначенню; назвати по імені та по батькові; мов по команді; все по порядку; пів до третьої; біля вісімдесяти відсотків; поставити в приклад; без п’ятнадцяти десята; приречений до занепаду; в одинадцятій годині.

 

 

Українська література  38 б.

 

І. Розгорнути одну з поданих цитат у роздум.(12б.)

1. « Вчитайтеся у хвилюючі слова пісень, віднайдіть золоті ключі мелодій – і вам відкриється багато поетичних таємниць: ви почуєте голоси творців, імена яких розгубила історія…» ( М.Стельмах )

2. «Не поет, у кого думки не літають вільно в світі».

 

ІІ.  Запитання і завдання: виконуйте, додержуючи чіткості й лаконічності у висловлюваннях.(10б.)

1. Назвіть перекладачів «Слова о полку Ігоревім».

2. За поданими роками запишіть події з життя Т.Шевченка.

а)1838 - , б)1840 - ; в) 1843, 1845, 1859 - ; г) 1847-1857 -  

3. Назвіть князів з «Олегового хороброго гнізда» («Слово о полку Ігоревім»).

4.Які з поданих пісень належать Марусі Чурай?

а) «Засвіт встали козаченьки» б) « Зелененький барвіночку» в) «Повій, вітре, на Вкраїну» г) «Грицю, Грицю, до роботи» ґ) «Ой не ходи, Грицю…» д) «Віють вітри, віють буйні» е) « Їхав козак за Дунай» є) «Ой під вишнею, під черешнею»

5. Про яку таємничу особу в історії української літератури пише І.Шкляревський?

« …А якщо би раптом ми дізналися про його імя, його діла? Яка би була несправедливість для майбутнього! Розгадати його – відібрати таємницю у всіх, хто буде жити після нас. Невідомість більша від відомості».

6. Розкрийте значення терміна «медитація», наведіть приклад.

7. Хто з письменників сказав про себе: «Що ж, і на лежачих сонце світить»?

8. Назвіть прізвище письменника за псевдонімами.

Джеджалик, Марко, Руслан, Мирон, Мирон Ковалишин, Іван Живий, Один з русинів міста Львова.

9.  Записати 2 цитати з поезії Лесі Українки (на вибір), які містять антитезу.

                  10. Хто про кого сказав: «Це глибинно-бентежний березень і замріяно-прозорий вересень української поезії»?

ІІ. Дати розгорнуту відповідь.

Особливості дум: а )тематика б) композиція в ) характерні особливості г)народнопоетичні засоби ґ) спосіб виконання дум, виконавці. (8 б.)

                                                            

ІІІ. Прочитати поезію. Виконати завдання.   (8б.)

1.Окреслити тему твору. ( 2 б. )

2.Визначити вид лірики. (1 б.)

3.Назвати синтаксичні художні засоби, які служать для вираження головної думки. (3 б.)

4.Визначити ідею . (2 б)


КРИЛА

А й правда, крилатим ґрунту не треба.

Землі немає, то буде небо.

 

Немає поля, то буде воля.

Немає пари,то будуть хмари,

 

В цьому, напевно, правда пташина...

А як же людина?

А що ж людина?

 

Живе на землі. Сама не літає.

 А крила має. А крила має!

 

Вони, ті крила, не з пуху-пір'я,

 а з правди, чесноти і довір'я.

 

У кого — з вірності у коханні.

У кого — з вічного поривання.

У кого — з щирості до роботи

 У кого — з щедрості на турботи.

 

У кого -  з пісні або з надії,

Або з поезії, або з мрії.

 

Людина нібито не літає…

А крила має,

 

А крила має!( Ліна Костенко)